Anfonwch neges at eich ymgeiswyr lleol

Mae'n rhaid i ni wneud yn si┼Ár bod amddiffyn a gwella hawliau pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws yma yng Nghymru, yng ngwledydd Prydain, a thramor, yn parhau ar agenda ein llywodraeth nesaf.

Gofynnwch i'ch ymgeiswyr lleol wneud ymrwymiad cyhoeddus i gefnogi blaenoriaethau Stonewall ar gyfer pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thraws ar gyfer llywodraeth nesaf Prydain.

Er bod rhai o’r blaenoriaethau hyn yn gyfrifoldeb ar y llywodraethau datganoledig, rydw i’n credu bod amddiffyn ac ymestyn hawliau LHDT yn rhywbeth y dylai pob ymgeisydd ymrwymo i’w wneud.